Archive for august 2020

Returordning for emballajse

Gjennom målrettet arbeid innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, gir sertifiseringen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.