Wonderland - returordning for emballasje

Returordning for emballajse


Som medlem i Grønt Punkt Norge, bidrar Wonderland til en ressurseffektiv håndtering av plast- og pappemballasje. 

Grønt Punkt Norge sørger for finansiering av returordningene for blant annet plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.