Wonderland - Miljøfyrtårn-sertifisert

Målrettet miljøarbeid med Miljøfyrtårn-sertifisering


Wonderland er sertifisert som Miljøfyrtårn – Norges mest brukte sertifisering for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Gjennom målrettet arbeid innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, gir sertifiseringen gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.