MiljøsertifiseringFor å gi de beste forutsetningene for god søvn og et sunt sovemiljø,
har vi svært høye krav til at materialene vi velger har de rette egenskapene.
Materialenes miljøsertifiseringer skal være anerkjente miljøstandarder,
der tester utføres av en uavhengig tredjepart. Dette sikrer at våre materialer
oppfyller strenge miljøkrav.

Her finner du et utvalg av våre 
materialer og miljøsertifiseringer: