Norske og nord-europeiske leverandører

97% av våre leverandører har produksjonen sin i Nord-Europa


Wonderland har i mange år satset på langsiktige samarbeidspartnere fra Norge og Nord-Europa.

På Åndalsnes har vi et unikt nettverk av lokale leverandører. Korte avstander gir et effektivt samarbeid der vi styrker og utvikler hverandre.

Med langsiktige kvalitetsleverandører kan vi styrke åpenheten og sikre høy kvalitet og kompetanse i vår produksjon og produktutvikling. Hele 97% av Wonderlands leverandører har i dag produksjonen sin i Nord-Europa.

Tall er sammenstilt juni 2023.
* Finland 0,3%, Romania 0,3%, Spania 0,2%
** Taiwan 1,4%, Kina 0,8%, Indonesia 0,2%