FAQ

Hvilken ende er hodeende på bunnrammen?


Bunnrammene har ikke en forhåndsdefinert hode- eller fotende. Du kan derfor velge hvilken ende som plasseres som hodeende:

Bunnrammen har ikke en forhåndsdefinert hode- eller fotende