Slik har vi nådd målet om å halvere miljøavtrykket til en seng

Slik har vi nådd målet om å halvere sengens miljøavtrykk


– Dette er starten på en ny æra i Wonderlands produksjon av senger. Sammen med leverandører og forskere har vi jobbet svært grundig med ett hovedmål for øye; å halvere miljøavtrykket til en seng.

– Etter tre år med intens jobbing er vi veldig stolte over å ha nådd målet for forskningsprosjektet. Nå jobber vi for å implementere den nye kunnskapen i hele verdikjeden vår, sier Lars Stenerud.

Målet er nådd ved å analysere sengens komponenter og vurdere material og produksjonsprosesser.

– Alt skal optimaliseres for lang levetid og en sirkulær verdikjede. Med innsikten fra vårt omfattende forskningsprosjekt har vi kommet et langt steg i riktig retning. Kunnskapen har vi samlet i en sirkulær innovasjonsmodell som skal hjelpe oss å holde riktig fokus, forteller Stenerud.

Kunnskapsbasert

– Vi har jobbet med Norges fremste forskere innen miljø, industridesign og søvn. For å gjøre de riktige valgene er det avgjørende å ha nok fakta og riktig kunnskap. Dette har prosjektet vært med på å gi oss. Det er derfor vi nå har nådd målet vi satte oss før start, og kan si at vi har halvert miljøavtrykket på en seng, sier Stenerud.

Veien videre

Det treårige forskningsprosjektet ble avsluttet våren 2023, og arbeidet med implementering av den nye kunnskapen er i full gang.

– Wondrest har gitt oss ekstremt verdifull kunnskap. Hele verdikjeden vår har vært representert i prosjektet, og gjennom godt samarbeid og engasjement har vi lært mye av hverandre. Dette har endret hele tankesettet vårt og holdningene våre rundt design og bærekraft, forteller Stenerud.

Spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med vår markedssjef:
Kurt Arild Dahle, tel 41410701
kurt.arild.dahle@wonderlandbeds.com

 

Les mer:
Slik jobber vi med miljø og bærekraft

Lars Stenerud, administrerende direktør
i Wonderland

Fakta om WondRest

Det største miljøprosjektet
i norsk møbelhistorie

Prosjektperiode:
2020-2023

Prosjektstøtte:
Forskningsrådet 18 MNOK

Prosjekteier:
Wonderland

Prosjektpartnere:
SINTEF, NTNU, Recticel, Plasto,
Måndalen Trevare, Møbelringen,
J.O. Moen Miljø

Prosjektets hovedmål:
Halvere sengens miljøavtrykk
og bidra til økt kunnskap
om sirkulær økonomi.