Wonderland Code of Conduct - etiske retningslinjer

Wonderlands etiske retningslinjer setter høye krav til våre leverandører


Wonderlands etiske retningslinjer, Wonderland Code of Conduct, baseres på United Nations Global Compact og består av 19 retningslinjer fordelt på tre hovedområder:

  • Menneske- og arbeidsrettigheter
  • Etikk og antikorrupsjon
  • Miljø og bærekraft

Alle våre leverandører skal signere våre retningslinjer og vi forventer at leverandøren etterlever retningslinjene så lenge det ikke er lover eller retningslinjer i leverandørens land som overstyrer Wonderlands retningslinjer.

Wonderland Code of Conduct gjelder også for Wonderland og er signert av daglig leder.

Selverklæring

I tillegg til våre retningslinjer får alle våre leverandører et selverklæringsskjema (Wonderland Code of Conduct Score) der leverandørene kan sette score på hvordan de oppfyller retningslinjene. Denne selvevaluering fremmer åpenhet og ansvarlighet, og kan identifisere potensielle nødvendige forbedringstiltak. 

Selverklæringen angis i en skala fra 1 til 5 der 1 betyr lav oppnåelse og 5 betyr god oppnåelse. Resultatet for 2023 viser en gjennomsnittlig score på 4,76. Hovedområdene i retningslinjene får følgende gjennomsnittlige score: 

  • Menneske- og arbeidsrettigheter: 4,80
  • Etikk og antikorrupsjon: 4,74
  • Miljø og bærekraft: 4,69

En lav sum gir ikke grunnlag for å kansellere samarbeidet med vår leverandør, men åpner muligheten for leverandøren å jobbe med tiltak – enten på egenhånd eller i dialog med Wonderland. Vi har som mål om å sende ut vårt selverklæringsskjema på nytt annethvert år. 

Identifisering av problemområder

Når representanter fra Wonderland besøker våre leverandører er en av oppgavene å identifisere og vurdere om de 19 retningslinjene oppfylles. Dette gjøres ved observasjon av administrasjon og produksjon, i tillegg til at det stilles direkte spørsmål til ansatte i de ulike avdelingene. Ved avvik er det en gjensidig og transparent dialog mellom Wonderland og leverandør for å redusere avviket. 

I de tilfeller det er nødvending, kan en ekstern bedrift utføre inspeksjoner og lage en rapport med forslag på tiltak.