Wonderland arbeidsmiljø

Vurdering av risiko knyttet til produksjonsland


For å vurdere risiko knyttet til produksjonsland tar Wonderland utgangspunkt i Global Rights Index fra International Trade Union Confederation. Vurdering av produksjonsland skal skje løpende og en oversikt bør sammenstilles senest andre kvartal hvert år.

Indeksen klassifiserer alle land fra 1 til 5+ der 1 betyr lav risiko og 5+ betyr høyest risiko for brudd på menneskerettigheter:

Vi klassifiserer alle produksjonsland i henhold til Global Rights Index og vil særskilt fokusere på de land som klassifiseres fra 4 til 5+. 

Tallene fra juni 2023 viser at 99% av våre leverandørers produksjonsland (basert på andel innkjøp pr produksjonslane) har klassifiseringsnivå 1 til 3. Vi har ingen leverandør som har produksjon i land med klassifisering 5+. 

Av våre underleverandører (dvs. våre leverandørers leverandører) baseres tallene på antall leverandører fra respektive produksjonsland. Her er 79% av alle underleverandørene i land med klassifisering 1 til 3. Vi har ingen underleverandør som har produksjon i land med klassifisering 5+. 

Mer informasjon:

Slik jobber Wonderland med Åpenhetsloven

Global Rights Index
(globalrightsindex.org)