Wonderland Resirkulerbart tekstil

Hvordan resirkuleres tekstilet?


Wonderland RECYCLABLE kan sorteres som plast og resirkuleres som polypropylen (PP).

Material som kan resirkuleres til nye produkter, er en viktig del av bærekraftig utvikling. Gjennom bærekraftig design, vil vi jobbe for å maksimere bruken av bærekraftige materialer og produksjonsmetoder, og at sengens deler enkelt kan gjenvinnes og resirkuleres.

Hvordan din lokale gjenvinningsstasjon håndterer plast varierer. Det vi vet, er at store mengder av Norges plastavfall i dag går til energigjenvinning. Med et resirkulerbart tekstil, vil vi sette fokus på hvordan resirkulering kan utvikles for å redusere bruken av nye ressurser.