Wonderland Opus 532 Regulerbar seng

Hvilke restprodukter lages
tekstilet av?


Wonderland RECYCLABLE lages av restprodukter fra petrokjemisk industri. For å produsere råstoffer til plast og andre syntetiske materialer, dannes også propylen – et biprodukt i gassform som tidligere ikke ble brukt videre.

Restproduktet foredles til fast form og til et pulver av polypropylen. Pulveret presses sammen til korn som smeltes ned med lave temperaturer. Farge tilsettes og tekstilfibrene spinnes sammen til en tråd.

Upcycling

Restmaterialer som tidligere ble restavfall, får nå nytt liv og sparer miljøet for bruk av nye ressurser. Upcycling og resirkulering er i sterk utvikling, og Wonderland RECYCLABLE er et viktig steg i vårt arbeid med å redusere vårt miljøavtrykk.

OEKO-TEX-sertifisert

Våre materialer og tekstiler er sertifiserte av OEKO-TEX®. Det betyr at de er testet for helsefarlige kjemikalier og du kan være trygg på at de gir et sunt og godt sovemiljø.