Resirkulerbart tekstil


Lages av restprodukter og kan
resirkuleres til nye produkter.

Vi bryr oss.
Om deg. Om din søvn.
Om jorden vår.


Wonderland RECYCLABLE er et tekstil som lages av restprodukter.
Upcycling sparer miljøet for bruk av nye ressurser ved å gjenbruke
restmaterialer på nye måter. Vårt resirkulerbare tekstil, er et viktig steg
i arbeidet med å bidra til bærekraftig utvikling.

 
 

• Lages av restprodukter • Fremstilles uten vann
• Kan resirkuleres • Vaskbart på 60°C
• 100% Harmolan • PFC-fri
• Miljøsertifisert