5 års reklamasjonsrett

mot material- eller produksjonsfeil.
Omfatter ikke normal slitasje.